Hanzeatycki Instytut Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
e-mail: office@ihanza.eu