Service Technicians (VESTE) / Dalsze kształcenie zawodowe w sektorze energetycznym  (VESTE)

Program: Erasmus + akcja kluczowa 2 Partnerstwo strategiczne – innowacje – projekt wdrożeniowy 

Czas trwania: 01.09.2015 – 31.08.2018

Partnerzy: 

 • Baltic Sea Academy, Niemcy – partner wiodący 
 • Akademia Kształcenia Zawodowego w Hamburgu, Niemcy 
 • Stowarzyszenie Biznesu Europy Wschodniej w Niemczech 
 • Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Polska
 • Hanzeatycki Instytut Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Polska 
 • Centrum Kształcenia Zawodowego Hrabstwa Võru, Estonia 
 • Centrum Kształcenia Zawodowego Kontiki 

Cele projektu: 

 • Podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej i wykwalifikowanego personelu w MŚP w zakresie działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, dzięki dwóm zaawansowanym programom szkoleniowym. 
 • Pozyskiwanie dodatkowej kadry kierowniczej i specjalistów oraz przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw do podejmowania aktywnych działań w rozwijającym się sektorze energetycznym, co skutkuje utrzymaniem istniejących miejsc pracy i tworzeniem nowych, pozwalając jednocześnie na zredukowanie poziomu bezrobocia. 
 • Rozwój i koordynacja programu integracyjnego oraz oferta kursu „Konsultant ds. Energetyki Budowlanej”
 • Przygotowanie wysokiej jakości, zaawansowanego programu szkoleń z elementami kształcenia zawodowego.
 • Szkolenia dla nauczycieli / instruktorów, w celu zapewnienia we wszystkich regionach wystarczającej ilości wykwalifikowanych nauczycieli, co umożliwi prawidłowe wdrożenie systemu kształcenia zawodowego. 
 • Opracowanie wzorów sprawozdań na temat efektywności energetycznej budynków dla Polski i Estonii. 
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń zawodowych dla MŚP „Energia słoneczna – technologia i zastosowanie dla MŚP”.

Grupy docelowe: 

 • Pracownicy MŚP 
 • Osoby bezrobotne posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 
 • Studenci i absolwenci 
 • Wykładowcy izb, uczelni wyższych i innych placówek oświatowych 
 • Beneficjentami są również małe i średnie przedsiębiorstwa, które zdobywają kwalifikacje i doświadczenie