• Organizacja i prowadzenie seminariów edukacyjnych, konferencji, wykładów, debat, szkoleń, warsztatów, targów, wystaw, koncertów, prezentacji, spotkań i innych form współpracy.
  • Organizacja i prowadzenie wymiany międzynarodowej, wizyt studyjnych i innych form współpracy pomiędzy przedsiębiorcami w różnych krajach.
  • Prowadzenie konsultacji i działalności doradczej.
  • Opracowanie opinii, analiz rynkowych, ekspertyz, prognoz itp.
  • Działalność wspierającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo: podmioty gospodarcze, osoby fizyczne, studenckie koła naukowe, jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne, instytucje oświatowe i kulturalne, organizacje pozarządowe.