Naszą misją jest działalność na rzecz wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz propagowanie idei przedsiębiorczości.